Vijesti / Politika

TRGOVAČKI SUD PRESUDIO

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA ZA JPP Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora Varaždinskoj županiji isplatiti više od 14 milijuna kuna

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA ZA JPP Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora Varaždinskoj županiji isplatiti više od 14 milijuna kuna
Marko Jurinec/PIXSELL, Duško Jaramaz/Pixsell (ilustracija)

Župan Radimir Čačić zajedno sa zamjenikom Tomislavom Paljakom i savjetnicom Natalijom Martinčević će presudu komentirati na konferenciji za medije sazvanoj sutra u jutarnjim satima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja morat će Varaždinskoj županiji isplatiti iznos od 14.255.980,42 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose. Nepravomoćna je to presuda to Trgovačkog suda u Varaždinu koja je javno objavljena danas, 15. travnja.

Tužiteljica, Varaždinska županija, spomenutom je sudu 27. rujna 2016. godine podnijela protiv tuženika, navedenog ministarstva, tužbu radi isplate iznosa od 5.568.403,71 kn te 16. svibnja 2017. godine tužbu radi isplate iznosa od  8.834.537,72  kn.

- U tužbi podnijetoj 27. rujna 2016. Županija navodi da je s tuženikom sklopila Sporazume o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. i to: za OŠ Radovan, OŠ Bednja, OŠ Maruševec - PŠ Druškovec, OŠ Višnjica i OŠ Podrute - PŠ Završje, za OŠ Sračinec, OŠ Vidovec, OŠ Cestica, OŠ Vinica i OŠ Kneginec, za Prvu gimnaziju Varaždin i Drugu gimnaziju Varaždin, za Gospodarsku školu, Elektrostrojarsku školu, Strojarsku i prometnu školu i Graditeljsku, Prirodoslovnu i Rudarsku školu, za OŠ Tužno, OŠ Maruševec i OŠ Sveti Đurđ, OŠ Trnovec, za Prvu gimnaziju Varaždin - dogradnja škole, za OŠ Ludbreg, OŠ Šemovec, OŠ Ivanec - PŠ Salinovec i OŠ Varaždinske Toplice - stoji u presudi.

Stranke su utvrdile da je Varaždinska županija kao javni partner, po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva, na rok od 25 do 30 godina s privatnim partnerima sklopila u razdoblju od 8. kolovoza 2006. do 25. rujna 2008. ukupno 8 ugovora za izgradnju/dogradnju zgrada škola i izgradnju sportskih dvorana. 

Ministarstvo je preuzelo obvezu da u državnom proračunu Republike Hrvatske svake godine za vrijeme važenja predmetnih Sporazuma osigura sredstva za sufinanciranje troškova najamnine i da osigurana sredstva uplaćuje tužiteljici. 

- Donošenjem državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. vidljivo je kako nisu osigurana sredstva za financiranje ugovornih odnosa. Tužiteljica je uputila tuženiku više zahtjeva za plaćanje dijela mjesečne, no Ministarstvo odbija dobrovoljno podmiriti dospjele iznose. U tužbi podnijetoj 16. svibnja 2017. Županija postavlja tužbeni zahtjev po istoj pravnoj osnovi kao i u ranijoj tužbi, samo za drugo razdoblje.

Nakon provedenog spajanja postupaka, tužiteljica je objedinila oba tužbena zahtjeva te u podnesku od 4. ožujka 2019. postavila tužbeni zahtjev kojim traži ukupni iznos od 14.402.941,43 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na pojedine novčane iznose - piše u obrazloženju presude.

U odgovoru na tužbu tuženik se u cijelosti protivio tužbi i tužbenom zahtjevu.

- Ministarstvo je točnima potvrdio činjenice da su sa Županijom sklopljeni navedeni Sporazume, ali osporava postojanje obveze podmirenja sufinanciranja troškova najamnine i plaćanja  tužiteljici te obvezu osiguravanja sredstva za financiranje po modelu javno-privatnog partnerstva u Državnom proračunu.

Ministarsvto smatra da je sklapanjem Sporazuma prekršena odredba članka Zakona o proračunu, te da su predmetni Sporazumi ništetni u smisla Zakona o obveznim odnosima.

- Tuženik smatra da je u konkretnom slučaju sklapanje ugovora bez ishođenja suglasnosti Vlade i Ministarstva financija zabranjeno za obje stranke. Tuženik ističe da su predmetni Sporazumi zaključeni bez potrebnih suglasnosti i bez ishođenja odluke Vlade RH - stoji u presudi.

Tijekom postupka proveden je dokaz uvidom u dokumentaciju u spisu te je provedeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje sudskog vještaka Ksenije Špoljarić.

Na temelju provedenih dokaza sud je utvrdio da postoji obveza tuženika, Ministarstva, na sufinanciranje temeljem zaključenih Sporazuma, za utuženo razdoblje, u iznosu od 14.255.980,42 kn.

- Utvrđeno je da se navedenim Sporazumom tuženik obvezao, u skladu s propisima o proračunu, u državnom proračunu svake godine za vrijeme važenja ovog Sporazuma, osigurati sredstva za sufinanciranje troškova najamnina iz Ugovora. Varaždinska županija ne može i niti je mogla tražiti suglasnost Vlade (i ministra financija) u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, niti je bila dužna ispitivati i istraživati ima li Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, prilikom sklapanja Sporazuma potrebne suglasnosti Vlade i ministra financija - stoji u obrazloženju.

Protiv ove presude stranke mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana kada je održano ročište na kojemu je presuda objavljena, s time da o žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u Zagrebu.

Župan Radimir Čačić zajedno sa zamjenikom Tomislavom Paljakom i savjetnicom Natalijom Martinčević će presudu komentirati na konferenciji za medije koja je sazvana za sutra u jutarnjim satima.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Reci što misliš!