Vijesti / Politika

PRORAČUN

Grad Ludbreg donio proračun 'težak' 62 milijuna kuna

Grad Ludbreg donio proračun 'težak' 62 milijuna kuna
Grad Ludbreg

Projekt Aglomeracija Ludbreg najveći je i najvažniji projekt u gradu Ludbregu do 2023. godine...

Vijećnici Grada Ludbrega su većinom glasova donijeli proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu. Proračun iznosi 62.179.131,00 kuna i po prvi puta je izrađen u skladu s člancima 16.,17., i 29. Zakona o proračunu tj. u proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića 'Radost', Knjižnice i čitaonice 'Mladen Kerstner' i Centra za kulturu i informiranje 'D.Novak'.

- Novci iz EU projekata čine gotovo polovicu našeg proračuna i time pokazujemo koliko su nam važna europska sredstva. Time zapravo povećavamo vrijednost novca koje u svoj grad ulažu građani kroz poreze i prireze, a kao rezultat toga rada nastaju i projekti koje sami ne bismo mogli realizirati. I to je bit europskog financiranja - da naše novce oplemenimo s novcima europske unije za projekte koji su nama kao građanima posebno važni, a to pokazujemo i kroz vlastito financiranje - pojasnio je Dubravko Bilić te dodao kako su pred Gradom Ludbregom dva najvažnija infrastrukturna projekta koji će ovaj grad učiniti još privlačnijim i za građane, ali i za poslovni sektor.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Projekt Aglomeracija Ludbreg najveći je i najvažniji projekt u gradu Ludbregu do 2023. godine.

Vrijednost projekta s PDV-om je gotovo 220 milijuna kuna. Projekt obuhvaća područje Grada Ludbrega te Općine Martijanec i Sveti Đurđ.

Ukupna duljina kanalizacijskih cjevovoda prema studiji izvodljivosti je 99.888m, a uključuje i 43 crpne stanice, te rekonstrukciju postojećih mješovitih kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 8000m, te rekonstrukciju 3 postojeća preljevna objekta.

U Aglomeraciji Ludbreg razvija se sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode, kroz rekonstrukciju dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda u duljini od oko 8 km) u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda. Izgradnjom i proširenjem javnog vodoopskrbnog sustava u naseljima Čukovec i Globočec Ludbreški omogućit će se pristup stanovništva kvalitetnoj pitkoj vodi.

Sljedeći značaj projekt je Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Gradu Ludbregu, te općinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, odnosno izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta.

Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće brzine širokopojasnog pristupa za što postoji veliki interes u današnje vrijeme.

Brzi i ultrabrzi internet preduvjet su i razvoja novih gospodarskih grana i stvaranja preduvjeta za ostanak mladih i kreativnih poduzetnika u našem kraju.

Suvremeno gospodarstvo sve se više oslanja na poslovanje putem elektorničkih komunikacijskih usluga i usluga inforamcijskog društva i dužnost je države ili regije da im to osigura. Kad oni zakažu, onda gradovi moraju sami rješavati taj problem.

Prema istraživanju provedenom u svrhu izrade projekta vidljivo je da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i interneta iznosi 100 posto očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom resursu.

Upravo dostupnost širokopojasnog pristupa i usluga i sadržaja koje su time dostupne može smanjiti ili čak okrenuti negativne demografske i socijalne trendove jer time podižemo digitalni standard življenja u gradu, omogućujemo razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće.

Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na oko 25.000.000,00 kn.

Gradonačelnik je istaknuo i kako je povećano izdvajanje za dječje vrtiće na području Grada Ludbrega, a povećana su izdvajanja i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner jer će od nove godine pravo na besplatnu članarinu imati svi osnovnoškolci.

- Djeca uvijek moraju biti prioritet. Ludbreg nosi titulu Grada prijatelja djece koju smo dobili zahvaljujući brojnim programima upravo za najmlađe i to je smjer u kojem i dalje želimo ići - rekao je gradonačelnik. Povećana su i izdvajanja za udruge koje djeluju na području grada. Udruge su ukras grada, bez njih su sve naše manifestacije nezamislive, a neizmjeran je njihov značaj u smislu promidžbe - zaključio je gradonačelnik Bilić.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Reci što misliš!