Vijesti / Politika

Donesen proračun Grada Ivanca za 2018. vrijedan 41,29 milijuna kuna

Donesen proračun Grada Ivanca za 2018. vrijedan 41,29 milijuna kuna

Gradsko vijeće na trosatnoj je sjednici održanoj u četvrtak, 21. prosinca, donijelo proračun Grada Ivanca za 2018. godinu 'težak' 41,29 milijuna kuna.

Proračun je donijet većinom od 14 glasova vijećnika HNS-a, HSU-a, HSS-a i HDZ-a, uz protivljenje tri vijećnika SDP-a.

Donošenju proračuna prethodila je objedinjena rasprava o svim programima i financijskim planovima koji su sastavni dio proračuna – godišnjim programima rada i financijskim planovima gradskih ustanova Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta), o svim gradskim programima (kulture, sporta, socijalne skrbi, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja infrastrukture) te o Odluci o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Ivanca u dječje vrtiće.

Ravnomjeni razvitak

Proračun Grada Ivanca za 2018. uvodno je, kao njegov predlagač, obrazložio gradonačelnik Milorad Batinić.

- Glavni cilj ovako predloženog proračuna jest ravnomjerni razvitak naselja na cijelom gradskom području. Prihodi su projicirani realno i izbalansirani s rashodima. Slijedom izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu, planirali smo rast proračunskih prihoda od 8,7 milijuna kuna. Po tom pitanju dosta se u javnosti špekuliralo u smislu da bi Ivanec trebao dobiti više novca, čak preko 10 milijuna kuna. Međutim, mi smo u planiranje prihoda išli realno, smatrajući da bi sve više od toga bilo rizično. U proračun su uvršteni i očekivani prihodi temeljem projekata i programa koji su već kandidirani na natječaje EU fondova i državnih ministarstava. Važno je istaknuti i to da u proračunu za 2018. nijednom korisniku prihodi nisu smanjeni - naglasio je u uvodnom obrazloženju gradonačelnik Batinić.

Raspravu o proračunu otvorili su vijećnici SDP-a Daniel Vlaisavljević i Domagoj Sever koji su obrazložili i pojasnili više amandmana koje je Klub vijećnika SDP-a podnio na proračun.

Više pitanja tematski vezanih uz različite proračunske programe i planove postavili su i vijećnici HDZ-a Milena Golubić, Zdenko Đula i Miljenko Grudiček.

Odbijeni amandmani SDP-a

Na pitanja je većinom odgovarao gradonačelnik Batinić.

Slijedom zakonskih odredbi, on se potom (kao predlagač proračuna) očitovao o amandmanima SDP-a. Većinu amandmana je odbio zato jer nisu bili podneseni uz skladu sa Zakonom o proračunu, odnosno, bili su podneseni na način da bi njihovo usvajanje rezultiralo povećanjem prihodne strane proračuna.

Riječ je o čl. 38. Zakona o proračunu u kome stoji sljedeće: 'U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija, mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna' (st.2.), a kojim je ujedno propisano da se 'odredbe ovog članka na odgovarajući način odnose i na jedinice lokalne i područne samouprave' (st. 4.). Drugim riječima, moguća je preraspodjela samo unutar zadanog okvira, što kod SDP-ovih amandmana nije bio slučaj.

Iz tog, ali i drugih razloga koje je detaljnije pojasnio u obrazloženju, Batinić je odbio amandman kojim je SDP predložio novo zapošljavanje u Gradskoj knjižnici. Obrazložio je to stavom da ono nije opravdano te to potkrijepio podatkom da se u Knjižnici dnevno izdaju/primaju 74/72 knjige te da se problem zamjena za vrijeme godišnjih odmora ili bolovanja može riješiti preraspodjelom radnog vremena ravnatelja i analizom potrebe istovremenog rada dvaju knjižničara te mogućnošću da se za vrijeme bolovanja zaposli knjižničar na određeno vrijeme.

Nadalje, zbog neusklađenošću sa zakonom, odbio je i amandman SDP-a o povećanju izdvajanja za udruge u kulturi. Naveo je da je ove godine za udruge u kulturi izdvojeno više od 204.000 kuna te da su stvoreni preduvjeti da svoje izvore financiranja više ne baziraju samo na gradskom proračunu već da se uz potporu Grada i Projektnog ureda počnu više orijentirati na natječaje na kojima mogu potpore ostvariti iz nacionalnih izvora i EU fondova.

Zbog neusklađenošću sa Zakonom o proračunu, nije prihvatio ni amandman kojim je Klub vijećnika tražio povećanje sredstava za redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga, a da se sredstva za to pribave sa stavke planiranih kapitalnih ulaganja u obnovu zgrade u Nazorovoj ulici (zgrada MIO i HZZO-a, u kojoj je Grad Ivanec na trajno korištenje od države dobio cijeli 2. kat).

S obzirom na to da je se velika većina sredstava za energetsku obnovu ovog objekta planira povući iz EU izvora, odnosno prijavom projekta na Javni poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, riječ je o strogo namjenskim sredstvima. Čl. 48. Zakona o proračunu zabranjena je prenamjena takvih sredstava.

Navodeći u vezi s time da nije točna tvrdnja SDP-a da sredstva za sport nisu povećana posljednjih sedam godina, dokumentirao je da Grad od 2012. za potrebe klubova podmiruje troškove korištenja dvorana (200.000 kuna) te da je u 2017. u održavanje sportskih terena uložio 50.000 kuna te još 85.000 kuna u investicije i opremanje na NK Ivanec i nabavu opreme za NK Margečan.

Smatra da sama ZŠU treba odrediti koji će sportovi imati prioritet u financiranju javnim novcem. U vezi s time istaknuo je da je izrada Strategije razvoja sporta grada Ivanca pri kraju te da će ona dati jasne odgovore upravo na to pitanje. Strategija će u javnu raspravu biti upućena u siječnju/veljači ove godine i ona će definirati daljnji razvoj sporta i ujedno Zajednici sportskih udruga dati smjernice daljnjeg djelovanja.

Neusklađenost sa zakonom bila je glavni razlog odbijanja još nekoliko SDP-ovih amandmana, koji su se odnosili na povećanje izdvajanja za udruge umirovljenika i invalida. Obrazlažući odbijanje, Batinić je kazao da Grad Ivanec već godinama velikim dijelom novčanih sredstava financira udruge invalidnih osoba, i to unatoč tomu što one okupljaju osobe s područja cijele bivše ivanečke općine. Mnoge općine na svoje se obveze spram njih oglušuju i uopće ih ne financiraju ili pomažu mizernim iznosima.

Grad Ivanec sa spomenutim udrugama dobro surađuje, maksimalno im izlazi u susret i osigurava prostor za njihovo djelovanje i podmirivanje institucionalnih troškova. Usto, za 2018. u proračunu su osigurana dodatna sredstva za rad.

Naveo je potrebu da pojedine invalidne udruge napuste dosadašnji obrazac oslanjanja isključivo na lokalni proračun kao način financiranja te da usvoje praksu drugih udruga, koje iz EU izvora privlače stotine tisuća kuna za svoje programe.

Što se tiče umirovljeničkih udruga, ostala su neutrošena sredstva za rad Udruge umirovljenika Radovan jer ona ne podnosi prijave na javni poziv Grada, bez obzira na pomoć koja joj se nudi od strane nadležnog upravnog odjela.

M. Batinić je zbog neusklađenosti sa Zakonom o proračunu odbio i amandman kojim je SDP tražio povećanje za novorođenu djecu. U vezi s time istaknuo je da Grad, temeljem već postavljenih upita građana, kreće u proceduru koja će to omogućiti iduće godine, a to je izmjena Pravilnika koji regulira tu problematiku, a što je već predviđeno Planom normativnih aktivnosti za 2018. godinu.

Odbio je i amandman kojim je SDP tražio smanjenje stavke za informiranje u korist uvođenja novih stipendija. Obrazložio je to najnovijim podacima (dodjela stipendija 2017.) koji pokazuju da su svi studenti koji su se prijavili na natječaj stipendije i dobili.

Na natječaj se prijavilo 80 kandidata. Od toga broja 14 prijava je odbačeno jer nisu udovoljavale uvjetima natječaja. Dodijeljeno je ukupno 40 stipendija, a neki su nakon toga gradske stipendije odbili jer su u međuvremenu ostvarili pravo na županijske, državne i STEM stipendije, koje su novčano veće. Budući da su svi kandidati dobili stipendije, ne vidi se potreba uvođenja novih.

Što se tiče učeničkih stipendija, na Poslovnom klubu je još prije par godina Grad Ivanec gospodarstvenicima s područja grada Ivanca dogovorio da je spreman sufinancirati stipendije koje oni daju srednjoškolcima.

U vezi navoda SDP-a da nema potrebe povećavati troškove za informiranje u 2018. u odnosu na 2017. koja je bila izborna, Batinić je oštro odbacio insinuacije da su se iz proračuna financirali bilo kakvi troškovi vezani uz izbore. Dokumentirao je da su troškovi za informiranje u 2017. bili povećani jedino za iznos koji je trebao pomoći konsolidaciji Radio Ivanca d.o.o. u stečaju (tj. povećanjem iznosa ivanečkom Radiju Sjeverni FM) te za godišnji ugovor s Radio Kajem kao medijem koji pokriva nacionalnu razinu (a s kojim je u prethodnoj godini imao sklopljen ugovor za polugodišnju suradnju).

Naglasio je također da se kroz poslovnu suradnju s medijima promiče ne samo Grad i njegove aktivnosti, već i udruge i njihove manifestacije te povećava prepoznatljivost cijelog grada. Što se medija tiče, Grad Ivanec (uz iznimku Radio Kaja) sklapa ugovore o poslovnoj suradnji s medijima isključivo s područja Varaždinske županije.

Nakon što je Batinić odbio predložene amandmane, Klub vijećnika o njima je zatražio glasovanje. U provedenom glasovanju nijedan od njih nije dobio potporu većine vijećnika.

Proračun izglasan

Potom se prišlo i glasanju za proračun za 2018. godinu koji je, kao što smo već naveli, izglasan većinom od 14 vijećničkih glasova.

Izglasan proračun od 41,29 milijuna kuna je u odnosu na važeći rebalans veći za 9,1 milijun kuna ili 28,6%. Najveći prihodi planirani su poreza (57% proračuna), od pomoći (21%) te po posebnim propisima (13,2%).

Što se rashoda tiče, čak 50% proračuna ili 20,59 milijuna kuna planirano je za ulaganja i to kroz investicije (17,5 milijuna) te 3,08 milijuna kroz kapitalne donacije i pomoći.

U daljnjem tijeku sjednice jednoglasno su donijete odluke o izvršavanju proračuna Grada Ivanca za 2018., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika kao i Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017 i Plan razvoja sustava CZ za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o imenovanju novog Upravnog vijeća Fundacije Pro vitae – Za život te Zaključak o prijenosu vlasništva ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića Ivančice.

Prethodno su vijećnici u objedinjenoj raspravi razmotrili i jednoglasno prihvatili sve točke dnevnog reda vezane uz III. ovogodišnji rebalans proračuna.

Na kraju sjednice su gradonačelnik Batinić i predsjednica Gradskog vijeća Ksenija Sedlar Đunđek svima nazočnima uputili božićne i novogodišnje čestitke.

S obzirom na to da je ova sjednica bila ujedno i posljednja radna sjednica u 2017. godini, svi nazočni druženje su nastavili uz skromni domjenak.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!