Vijesti / Politika

NOVI MAROF Donesen proračun za 2018. godinu vrijedan 72 miljuna kuna

NOVI MAROF Donesen proračun za 2018. godinu vrijedan 72 miljuna kuna

Gradsko vijeće Novog Marofa, na sjednici održanoj u četvrtak, 29. prosinca, većinom je glasova prihvatilo proračun za iduću godinu u rekordnom iznosu od 72 milijuna kuna.

Za proračun je glasalo 14 vijećnika - oni vladajuće koalicije HDZ-HSS-HSU, oporbenog HNS-a, vijećnik Laburista te jedan vijećnik SDP-a. Protiv su bila preostala tri vijećnika Kluba SDP-Narodna stranka Reformisti.

Predstavljajući proračun gradonačelnik Novog Marofa, Siniša Jenkač, istaknuo je brojne investicije koje se mjere u milijunskim iznosima. Tako su predviđena sredstva za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 8,3 milijuna kuna.

Treba također istaknuti izgradnju i rekonstrukciju cesta i ulica na području grada u vrijednosti 13,8 milijuna kuna. Za izgradnju reciklažnog dvorišta previđeno je 2,5 milijuna kuna dok je za sanaciju deponija otpada u Čretu u proračunu stavka od 17 milijuna kuna.

Tu je i ulaganje u društvene domove u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Ta će se sredstva osigurati preko resornih ministarstva odnosno domaćih ili EU fondova.

- Oko 90 posto ovog proračuna formulirano je prema projektima i investicijama na području grada Novog Marofa. Neki projekti su već kandidirani i u procesu su provedbe, a dosta je investicija vezano na natječaje koji će se raspisati u idućoj godini. Treba istaknuti da su svi projekti u fazi pripreme dokumentacije odnosno projektiranja što znači da niti jedan projekt nije 'bez papira' - pojasnio je Jenkač. Ujedno je istaknuo izdvajanje značajnih sredstava na području obrazovanja u predškolskom odgoju gdje je osiguran iznos od 5 milijuna kuna.

Što se tiče prihodovne strane, koja iznosi 71,5 milijuna kuna, prihod od poreza planiraju se na razini 25 milijuna kuna.

Riječ je o povećanju od 10 milijuna kuna u odnosu na ovu godinu zbog izmjena Zakona o financiranju lokalne samouprave. Preko pomoći unutar općeg proračuna odnosno preko ministarstava i fondova EU-a u proračun Grada Novog Marofa trebalo bi stići nešto više od 39 milijuna kuna. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od milijuna kuna, a prihodi po posebnim propisima u iznosu od 5,8 milijuna kuna.

Gradonačelnik je istaknuo da se daljnjim uštedama i racionalnim trošenjem proračunskih sredstava u idućoj godini u potpunosti planira sanirati manjak od milijun kuna naslijeđen iz prethodnog razdoblja.

Na ovakva prijedlog proračuna vijećnici Kluba SDP-NS Reformisti imali su amandman kojeg gradonačelnik Jenkač, kao predlagatelj proračuna, nije prihvatio.

Pojasnio je da sam prijedlog amandmana nije napravljen u skladu s predviđenim zakonskim propisima, ali također da nije konstruktivan i da ne doprinosi daljnjem razvoju grada.

S druge strane, iako u oporbi, vijećnici HNS-a okarakterizirali su proračun kao jako dobar. Vijećnica HNS-a Mirjana Kuzelj naglasila je kako vlast ide dalje s projektima što je dobro za Novi Marof te da se kroz proračun pobrinulo za sve segmente funkcioniranja grada. Na kraju je HNS dao svoju podršku proračunu.

Osim što su donijeli proračun za iduću godinu vijećnici su prihvatili i izmjene i dopune proračuna za ovu godinu. Proračun za 2017. tako iznosi 25 milijuna kuna na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Pojašnjavajući zadnju izmjenu proračuna za ovu godinu Jenkač je naglasio da se radi o planiranim investicijama koje nisu realizirane ove godine, ali su u tijeku i čiji je nastavak odnosno realizacija predviđena proračunom za iduću godinu.

Zaključio je da se radi o tehničkom rebalansu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i plan gospodarenja otpadom Grada Novog Marofa za razdoblje do 2022. koji je u proteklom razdoblju prošao cjelokupnu zakonom propisanu proceduru.

Gradonačelnik je kazao kako je donošenje ovog plana vrlo važno posebice zbog „tema“ sanacije deponija na Čretu kao i izgradnje reciklažnog dvorišta.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!