Vijesti / Gospodarstvo

KANALIZACIJA ZA SVE! Započela Aglomeracija - najveći infrastrukturni projekt

KANALIZACIJA ZA SVE! Započela Aglomeracija - najveći infrastrukturni projekt

Na Dan grada Varaždina, 6. prosinca, i službeno je započeo projekt 'Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin'. Riječ je o najvećem projektu komunalne infrastrukture na području Varaždinske županije kojim će, osim grada Varaždina biti obuhvaćene i općine Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki.

Projekt, koji je tvrtka Varkom d.d. uspješno kandidirala za europska sredstva, ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna. Iz sredstava Kohezijskog fonda Europske unije sufinancirat će se 71,38 posto prihvatljivih troškova (488,7 milijuna kuna), dok će se ostatak financirati iz nacionalnih sredstava, i to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (40 posto), Hrvatske vode (40 posto) i partneri jedinice lokalne samouprave (20 posto).

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena, te sanaciju 2,654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.

Također, rekonstrukcijom postojećeg UPOV-a uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja i osiguranje kapaciteta od 127.000 ES, pročišćavat će se otpadne vode javnog sustava odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama s dijelova Aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja sustava odvodnje. Time se omogućuje dodatno priključenje od 40.468 stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda.

Planirane investicije se najvećim dijelom odnose na izgradnju infrastrukture za odvodnju u ruralnim područjima koja u usporedbi s urbanim područjima imaju posebne razvojne potrebe, probleme i prilike, a koje zahtijevaju različite razvojne pristupe.

Niska kvaliteta življenja, uključujući nedostupnost usluga i slabiju infrastrukturu, dovodi i do značajne depopulacije, tako da se ovim projektom, osim utjecaja na ekološku svijest i čišći okoliš, pridonosi i socioekonomskoj održivosti ruralnih područja.

Projektom će se ujedno postići usklađivanje Aglomeracije Varaždin s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, kao i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!