Vijesti / Društvo

ISPRAVAK NETOČNIH INFORMACIJA

MUKE PO PDV-U (2) 'Senzacionalističkim naslovom te isticanjem neprovjerenih i netočnih navoda negativno i uznemirujuće se utjecalo na građane'

MUKE PO PDV-U (2) 'Senzacionalističkim naslovom te isticanjem neprovjerenih i netočnih navoda negativno i uznemirujuće se utjecalo na građane'
Marko Jurinec / PIXSELL

Objavljujemo ispravak objavljene informacije, vezano uz članak 'MUKE PO PDV-U Zašto Čistoća tumači mišljenje Porezne uprave drugačije od cijele Hrvatske?'

Odvjetničko društvo Jelaković & partneri podnijelo je 11. veljače mediju Varaždinski.hr zahtjev za ispravkom objavljene informacije, a vezano uz članak 'MUKE PO PDV-U Zašto Čistoća tumači mišljenje Porezne uprave drugačije od cijele Hrvatske?', objavljenom 14. siječnja 2019. U nastavku zahtjev prenosimo u cijelosti.

Vezana vijest:

Davor Skroza, direktor Čistoće VŽ SMEĆE MUKE PO PDV-U Zašto Čistoća tumači mišljenje Porezne uprave drugačije od cijele Hrvatske?

Poštovani,

ovim putem Vam se obraćamo kao punomoćnici društva ČISTOĆA d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Ognjena Price 13 (dalje u tekstu: „društvo Čistoća d.o.o.“), u vezi članka objavljenog na Internet portalu Varazdinski.hr https://varazdinski.rtl.hr/vijesti/politika/varazdinsko-smece/3321397/muke-po-pdv-u-zasto-cistoca-tumaci-misljenje-porezne-uprave-drugacije-od-cijele-hrvatske/ dana 14. siječnja 2019. godine, u 23:16 sati, autora Gorana Štimeca, pod naslovom: MUKE PO PDV-U Zašto Čistoća tumači mišljenje Porezne uprave drugačije od cijele Hrvatske? (dalje u tekstu: „Članak“).

Sukladno članku 40. i 42. Zakona o medijima, naš klijent Vam se ovim putem obraća sa zahtjevom za ispravkom netočnih i nepotpunih informacija, a kojim netočnim i nepotpunim informacijama su povrijeđena prava i interesi našeg klijenta te ujedno i nanesena šteta poslovnom ugledu društva Čistoća d.o.o., a sve na osnovu objavljenih netočnih navoda kako u naslovu, tako i u samom tekstu Članka.

U Članku je na Internet portalu Varazdinski.hr nepotpuno i neistinito prenesena izjava direktora društva Čistoća d.o.o. g. Davora Skroze, koju je dao za novine Varaždinske vijesti i to na način da je navedeno:

„Direktor Čistoće Davor Skroza za Varaždinske vijesti pojasnio je zašto tvrtka kojoj je na čelu obračunava 25% na varijabilni dio cijene.

„- Cijena javne usluge sastoji se od cijene obvezne minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela, kojim se osigurava funkcioniranje sustava, te cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, dakle varijabilnog dijela, koji čini umnožak jedinične cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, zapremine posude i broja primopredaja tog otpada iz te posude. Na cijenu obvezne minimalne javne usluge primjenjujemo stopu PDV-a od 13 posto, jer se radi o javnoj usluzi, dok na cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada primjenjujemo stopu PDV-a od 25 posto, jer zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada nije javna usluga - dao je svoje tumačenje Skroza.

Zvuči nevjerojatno, ali upravo ovaj Skrozin argument govori suprotno od onog što direktor Čistoće zaključuje.

Naime, Vladina Uredba definirala je strukturu cijene javne usluge točno tako kako je naveo Skroza. Cijena javne usluge sastoji se, dakle, od tri dijela: fiksnog dijela, varijabilnog dijela i također još i ugovorne kazne. Međutim, budući da se stopa od 13% primjenjuje na cijenu javne usluge (dakle - cijele javne usluge), onda je jasno da bi se trebala primjenjivati na sve njezine dijelove - ne samo na fiksni, nego i na varijabilni dio.

Tako barem to rade sve komunalne tvrtke u Hrvatskoj, osim Čistoće i Ivkoma. Sve one zaračunavaju 13% PDV-a i na varijabilni dio, dok Čistoća i Ivkom zaračunavaju 25%. Zasad nemamo informaciju da bi bilo drugačije u bilo kojoj drugoj komunalnoj tvrtki u Hrvatskoj. 

U samom naslovu i u tekstu Članka iznijeti su netočni i neistiniti navodi i insinuacije na štetunašeg klijenta na način da se objavom nepotpunih informacija u okviru senzacionalističkog naslova te isticanjem neprovjerenih i netočnih navoda u tekstu Članka negativno i uznemirujuće utjecalo na građane Grada Varaždina i okolice ,čime se poslala netočna poruka široj javnosti kako društvo Čistoća d.o.o. korisnicima neispravno obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) na cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Netočna je informacija da se snižena stopa PDV-a primjenjuje na cijenu javne usluge. Naime, Zakon o porez na dodanu vrijednost (PDV-u) propisuje sniženu stopu PDV-a na javnu uslugu (a ne na cijenu javne usluge) prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada, a pritom uopće u Članku nije objašnjena terminološka distinkcija između cijene javne usluge i same javne usluge.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom strukturu cijene javne usluge, kako je u Članku ispravno navedeno, čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne, a cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, dakle, varijabilni dio cijene javne usluge čini prema navedenoj Uredbi umnožak jedinične cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, zapremine posude i broja primopredaja tog otpada iz te posude.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na način da ista podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Slijedom navedenog, razvidno je da zakonska definicija javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada ne obuhvaća ugovornu kaznu, a niti zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada odnosno varijabilni dio cijene javne usluge.

Dakle, pojam cijene javne usluge Uredbom Vlade RH je definiran šire od pojma same javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a Zakon o PDV-u je propisao nižu stopu PDV-a samo na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a ne na sve elemente koji čine strukturu cijene javne usluge.

Navedeno je u Članku propušteno objasniti široj javnosti te je time stvoren dojam da društvo Čistoća d.o.o. pogrešno obračunava cijenu javne usluge, a navedeno posebice zaključkom autora teksta na kraju Članka:

„Usprkos svim tim argumentima i mišljenju Ministarstva financija, varaždinska Čistoća i dalje građanima obračunava 25% na varijabilni dio cijene javne usluge. Pitanje je koliko su do sada na taj način građani preplatili uslugu.“

Pritom je autor Članka (koji je ujedno i glavni urednik) samo djelomično prenio izjavu direktora društva Čistoća d.o.o. g. Davora Skroze koju je isti dao za Varaždinske vijesti, ne komentirajući izjavu g. Skroze u dijelu u kojem je citirano mišljenje Ministarstva financija koje je društvo Čistoća d.o.o. dobilo od tog ministarstva i na kojem temelji svoje postupanje.

Stoga, ističemo da društvo Čistoća d.o.o. obračunava stopu PDV-a na cijenu javne usluge sukladno zakonskim propisima i konačno mišljenju i uputi Ministarstva financija koje je dobilo u vezi toga pitanja.

Slijedom navedenoga, a temeljem članka 40. - 42. Zakona o medijima, zahtijeva se objava ispravka informacije i to na način da u prvom izdanju, nakon primitka ovog ispravka, objavite gore izloženi ispravak objavljenih informacija bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i to na isti ili istovrijedan način na koji su bile objavljene informacije na koje se ispravak odnosi.

Obzirom da je Članak objavljen u elektroničkoj publikaciji, ističemo kako ste ispravak informacija dužni, sukladno odredbi članka 41. stavka 4. Zakona o medijima, označiti i povezati s linkom - https://varazdinski.rtl.hr/vijesti/politika/varazdinsko-smece/3321397/muke-po-pdv-u-zasto-cistoca-tumaci-misljenje-porezne-uprave-drugacije-od-cijele-hrvatske/  – na koji se ispravak informacije odnosi.

S poštovanjem,

Odvjetnica Ivana Tušek
JELAKOVIĆ & PARTNERI
Odvjetniko društvo, j.t.d.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Reci što misliš!