Vijesti / Društvo

BOLNICA Odjel za psihijatriju obilježava 60 godina svog postojanja i rada

BOLNICA Odjel za psihijatriju obilježava 60 godina svog postojanja i rada

Iako Odjel za psihijatriju Opće bolnice Varaždin započinje svoje postojanje 1967. godine i to kao kombinirani Neurološko-psihijatrijski odjel unutar OB Varaždin i Psihijatrijska bolnica u Banski Dvorima – ipak se 1957. godina za varaždinsku psihijatriju i neurologiju smatra nultom godinom.

Naime, između 1957. i 1961. godine neuropsihijatrica prof. dr. Puškarić jednom tjednom dolazila je iz Zagreba i radila u Ambulanti za neurologiju i psihijatriju smještenoj u prostorima tadašnjeg Doma narodnog zdravlja.

U Dispanzeru za mentalnu higijenu 1961. godine započinje s radom prvi specijalisti neuropsihijatar iz ovog kraja – prim. Vladimir Nothing. Sa svojim timom pružao je vanbolničke usluge neurološkim i psihijatrijskim bolesnicima, a uveo je i grupne metode liječenja. U to vrijeme broj usluga narastao je s četiri tisuće na osam tisuća godišnje.

Jedan od značajnijih liječnika u povijesti varaždinske psihijatrijske službe svakako je i neuropsihijatar i psihoterapeut prim.dr.sc. Pavao Brajša, koji je od 1982. do 1995. godine obnašao funkciju voditelja tadašnje Djelatnosti za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu. Uveo je novu teoretsku paradigmu psihičkog poremećaja i psihijatrijskog bolesnika koju je razradio u konkretni organizacijski oblik rada nazvan sveobuhvatnom psihijatrijskom zaštitom u zajednici. To je doba u kojem se godišnje ostvaruje i do 1350 hospitalizacija i 17.500 pregleda u ambulantama.

Nasljednik prim. Brajše bio je prim. dr. sc. Ivan Krpan koji je nastavio tradiciju sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici. Nakon njega voditelj Odjela bio je mr. sc. Nenad Horvat, dr. med., spec. psihijatrije.

Nova prekretnica u razvoju psihijatrijske službe u Varaždinu je preseljenje bolničkih kapaciteta u okvir varaždinske Opće bolnice. 2001. godine formalno se objedinjuju do tada dislocirana psihijatrijska bolnička služba i vanbolnička služba u jedinstvenoj zgradi Odjela za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu OB Varaždin.

Odjel se sastojao od tri psihijatrijska odjela: muškog, ženskog i Odjela za bolesti ovisnosti, dok u okviru Polikliničko-konzilijarne službe radi Opća psihijatrijska ambulanta, Ambulanta za bolesti ovisnosti, kao i ona za dječju i adolescentnu psihijatriju, a osnovane su i dnevne bolnice za psihijatriju, te za bolesti ovisnosti.

Jedan od većih izazova je razvoj alkohološke službe u Varaždinu koja ima dugu i neprekinutu tradiciju od 1974. godine kada je osnovan Odjel za bolesti ovisnosti OB Varaždin. Danas on na godišnjoj razini ostvaruje 200-tinjak prijema u bolnicu. Kao produžena ruka tom Odjelu svakako je obnovljen Klub liječenih alkoholičara pod imenom Obiteljski klub Varaždin, koji je kasnije preimenovan u Udrugu zdravog življenja – Obiteljski klub Varaždinske županije. Zastupnica Udruge sadašnja je voditeljica Odjela za psihijatriju OB Varaždin mr. sc. Zemira Medved, dr. med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije.

Danas na Odjel za psihijatruju OB Varaždin radi sedam specijalista psihijatrije, po jedan klinički psiholog, socijalni radnik, prof. psihologije, radni terapeut, pet specijalizanata s područja opće psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije, tri prvostupnika sestrinstva, te 27 medicinskih sestara i tehničara koji svojom stručnošću odgovaraju izazovima s područja psihijatrije. Oni na Odjelu godišnje brinu o 800 pacijenata te obave preko 9500 ambulantnih pregleda.

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!