Svinja za obradu

Svinja za obradu, težina oko 150 kg, 12 kn/kg, mogućnost klanja na domaćinstvu